Ontwikkelaar niet langer de bottleneck bij IT-projecten

In de wereld van informatietechnologie (IT) heeft de rol van ontwikkelaars altijd centraal gestaan bij het succes van projecten. De snelheid waarmee zij code konden schrijven en complexe systemen konden implementeren, bepaalde vaak de voortgang van projecten. Echter, met de opkomst van nieuwe technologieën en samenwerkingsmethoden lijkt de ontwikkelaar niet langer de bottleneck te zijn bij IT-projecten.

Revolutie in softwareontwikkeling: De opkomst van low-code

Een van de belangrijkste veranderingen is de verschuiving naar low-code platformen. Deze platformen stellen ontwikkelaars in staat om applicaties te bouwen met behulp van visuele interfaces en drag-and-drop-functionaliteiten. Hierdoor worden ontwikkelaars niet meer beperkt tot het schrijven van alle code vanaf nul. In plaats daarvan kunnen ze zich richten op het implementeren van geavanceerde functies, terwijl het standaard herhalende werk uithanden wordt genomen.

Hoe houd je de Backlog gevuld

Doordat het realiseren van functionaliteit in een low-code platform als OutSystems veel sneller gaat, betekent dit ook dat er sneller gevraagde functionaliteit beschreven moet worden. De backlog moet goed gevuld blijven! Dit stelt hogere eisen aan de Business Analist/Product Owner.

Slimme software-integratie: De centrale rol van architecten bij OutSystems

Een andere grote verandering is dat er steeds meer processen gedigitaliseerd worden die niet beperkt zijn tot één domein (CRM, Finance, HR, Logistiek, ERP, etc.). Binnen OutSystems is het heel eenvoudig domein overschrijdende software te realiseren. Deze domeinen hebben eigenlijk altijd een verschillende business owner en andere tijdlijnen wat betreft implementatie van nieuwe functionaliteit. Hierdoor wordt de rol van een architect steeds belangrijker, om ervoor te zorgen dat er op een manier software ontwikkeld wordt die hier rekening mee kan houden. En er optimaal bestaande modules/functionaliteit hergebruikt kunnen worden.

Ontwikkelaars in de wachtrij: Het laatste obstakel in het productieproces

Hebben we nu alle mogelijk bottlenecks? Nee. Door er alleen voor te zorgen dat de ontwikkelaar voldoende werk heeft, en weet hoe hij optimaal hergebruik kan maken van wat er al is, zijn we er nog niet. Voordat de gerealiseerde oplossingen in productie genomen wordt, moet deze natuurlijk getest worden en vrijgegeven worden door de Product Owner. Duurt dit te lang, is de ontwikkelaar weer aan het wachten om aan reeds gerealiseerde software functionaliteit toe te kunnen voegen.

Originele blog voor LinkedIn

#outsystems #developper #lowcode #projectmanagement #projectmanager #productowner #businessanalyst